Sunday, 27 May 2018

ધોરણ 10 નું રિજલ્ટ કાલે સવારે ૮ વાગે જાહેર થાવનું છે , મિત્રો સરળતાથી જોઇ શકો તે માટે બોર્ડ ની ઓફિશ્યિલ રિજલ્ટ ની ડિસ્પ્લે અમારા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ છે જે નીચે ની લિંક માં છે

CLICK HERE

www.gseb.org

No comments:

Post a Comment